erling-toppbild-Sep-14-2020-01-19-53-47-PM
Inyett Webinar

Mislighetsundersøkelse:
Økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner

Velkommen til Inyett Webinar sammen med Erling Grimstad, en av Nordens mest erfarne rådgivere innen forebygging og gransking av misligheter og økonomisk kriminalitet.

Webinaret gjennomgår funn fra undersøkelsen Økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner, der 100 respondenter i norsk offentlig sektor svarte på spørsmål om risikoen for svindel og andre former for økonomisk kriminalitet mot norske kommuner og fylkeskommuner. 

Erling beskriver hvordan han oppfatter resultatene fra undersøkelsen og gjennomgår hovedpunkter i anbefalte tiltak for å forebygge korrupsjon, økonomisk utroskap, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet i kommuner/fylkeskommuner. 


Webinaret finner sted fredag 30. oktober kl 09.00 – 09.45.


Registrer deg ved å fylle ut skjemaet.
Du vil deretter motta en lenke til webinaret! Seminaret er gratis.


erling-grimstad

Om Erling Grimstad
Erling er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Han bistår oppdragsgivere med å forebygge eller avdekke mistanke om regelbrudd som hvitvasking, korrupsjon, bedrageri, underslag, økonomisk utroskap, tyveri av forretningshemmeligheter, id-tyveri, brudd på anskaffelsesregelverk og en rekke andre former for kritikkverdige forhold. Oppdragsgivere er blant annet banker, forsikringsselskap, andre private foretak, bistandsorganisasjoner eller kommuner.